Chcete být včas informováni
o příští aukci?

 

Zveme Vás na 2. ročník aukce výtvarných děl, které namalovali nejen samy Tibetské děti, ale také známí malíři, kteří nám svá díla věnovali.

Výtěžek v celé výší bude věnován Tibetské internátní škole TCV Goplapur v Indii. Aukce se odehraje 24. 11. v 17:00 v Tibet Open House, Školská 28, Praha 1, 110 00.

oddělovač

Výzva výtvarníkům a dalším vizuálním tvůrcům k účásti na letočník ročníku charitativní "Aukce pro Tibet"

My, kdo pod záštitou Linhartovy nadace organizujeme projekty, koncerty, výstavy, výukujazyků a další kulturní a vzdělávací akce v rámci nově vznikající iniciativy Tibet Open House, vyzýváme tímto všechny spřátelené i nespřátelené umělce, tvůrce a diletanty, aby potlačili, nebo naopak vybičovali svá ega, na vteřinu se postavili tváří v tvář své ješitnosti, odhodili pocity nedostatečnosti nad výsledky svého tvůrčího úsilí, a neváhali poskytnout svá díla pro účely charitativní “Aukce pro Tibet”. Jedná se o dobročinnou dražbu uměleckých děl, jejímž tradičním zdrojem bývala do nedávna jen soutěžní přehlídka nezávislého výtvarného umění “Samorosti”. Další dražená díla poskytují tradičně také samy tibetské děti z dětské vesničky „TCV“ v Gopalpuru v Indii, na jejíž přímou podporu jsou také veškeré aukcí získané prostředky určeny.

Školy a dětské vesničky “TCV” jsou domovem a útočištěm v indickém exilu žijících dětí, například z Tibetu, a poskytují jim v nelehké situaci náhradu domova a rodiny, jakož i kvalitní vzdělání a sociální zázemí. I přes velikou snahu všech, kdo s dětmi v tomto systému internátních škol pracují, se však prostředků, jež jsou k materiálnímu zabezpečení jejich snah nutné, dlouhodobě nedostává.

Tak neváhejte otevřít svá srdce a zviditelnit se a zároveň tím pomoci tam, kde je toho nejvíce třeba! Pamatujte, že každá koruna, kterou vaše dílo vydělá, může na druhé straně světa pomoci osiřelému dítěti udělat jeden krok do života!

Svá díla můžete přinést k nám do Tibet Open House/ Komunikační prostor Školská 28 od pondelí do pátku v termínu 8.8. - 15.11.2017 mezi 10. a 19. hodinou.

Pro bližší informace o předání nás kontaktujte na: info@tibetopenhouse.cz

Více o výtěžku